Databeskyttelses­politik

 

Indholdsfortegnelse

 

Databeskyttelse i et overblik

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

 

Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet 'Oplysninger om det ansvarlige organ' i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du giver os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller efter dit samtykke, når du besøger hjemmesiden af vores it-systemer. Det drejer sig primært om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med henblik på fremtiden. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os med hensyn til dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

 

Hosting

Vi hoster indholdet af vores websted hos følgende udbyder:

 

All-Inkl

Udbyderen er ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, D-02742 Friedersdorf (i det følgende benævnt 'All-Inkl'). For nærmere oplysninger henvises til All-Inkl's databeskyttelsespolitik: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen.

Brugen af All-Inkl er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi har en legitim interesse i at få en så pålidelig præsentation af vores websted som muligt. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG, for så vidt som samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminal (f.eks. fingeraftryk af enheden) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

Databehandlingsaftale

Vi har indgået en kontrakt om databehandling for brug af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at denne tjeneste kun behandler de personlige oplysninger om vores besøgende på webstedet i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

 

Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte regler om databeskyttelse og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

 

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for dette websted er:

Förderverein F.O.T.T. e.V.
Untere Zeilstraße 26
74343 Sachsenheim
Tyskland

Autoriserede repræsentanter
Stephanie Penzin, Daniela Jakobsen

E-mailadresse
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon
+49 (0) 176 99000204

 

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser eller lignende).

 

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er gældende. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

 

Generelle oplysninger om retsgrundlaget for databehandlingen på dette websted

Hvis du har givet dit samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9, stk. 1 GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande, udføres databehandlingen også på grundlag af artikel 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet dit samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminal (f.eks. via fingerprinting af enheden), sker databehandlingen desuden på grundlag af § 25, stk. 1, i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Hvis dine oplysninger er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

 

Bemærkninger om overførsel af data til USA og andre tredjelande

Vi bruger bl.a. værktøjer fra virksomheder i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overført til disse tredjelande og behandlet der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. Amerikanske virksomheder er f.eks. forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

 

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

 

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, BEHANDLER VI IKKE LÆNGERE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RET TIL TIL ENHVER TID AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER OM DIG MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT SOM DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

 

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af oplysningerne til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

 

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Du kan til enhver tid kontakte os til dette formål og for yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger.

 

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for at gøre dette. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

  • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe kontrollen varer.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket/er sket ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
  • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har fremsat en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne oplysninger - ud over at blive lagret - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller i en medlemsstat.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som operatør af webstedet, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren ændres fra 'http://' til 'https://' og ved at der er et låsesymbol i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du overfører til os, ikke læses af tredjeparter.

 

Indsigelse mod reklame-e-mails

Det er ikke tilladt at anvende kontaktoplysninger, der er offentliggjort inden for rammerne af forpligtelsen til at anvende aftryk til at sende reklame- og informationsmateriale, som ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, til at sende reklame- og informationsmateriale. Sidernes operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret udsendelse af reklameinformation, f.eks. spam-mails.

 

Indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte 'cookies'. Cookies er små datapakker og forårsager ikke nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din endelige enhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din enheds enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

Cookies kan stamme fra os (førstepartscookies) eller fra tredjepartsvirksomheder (såkaldte tredjepartscookies). Tredjepartscookies gør det muligt at integrere visse tjenester fra tredjepartsvirksomheder på websteder (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at evaluere brugeradfærd eller til reklameformål.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikummet) (nødvendige cookies), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre de nødvendige cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og tilsvarende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25, stk. 1, i TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Du kan finde ud af, hvilke cookies og tjenester der anvendes på dette websted i denne fortrolighedspolitik.

 

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

  • Browser type og version
  • Anvendt operativsystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
  • Tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted - til dette formål skal server-logfilerne indsamles.

 

Anmodning pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige oplysninger (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR), hvis du har anmodet om det; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - navnlig lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver uberørte.

 

Sociale medier

Facebook

Elementer fra det sociale netværk Facebook er integreret på dette websted. Leverandøren af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Du kan finde en oversigt over Facebooks sociale medieelementer her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_EN.

Når det sociale medieelement er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Facebook-serveren. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen 'Synes godt om', mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du knytte indholdet på dette websted til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte dit besøg på dette websted til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Facebooks databeskyttelsespolitik af personlige oplysninger på: https://facebook.com/privacy/explanation.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR og § 25 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. I det omfang der ikke er indhentet samtykke, er brugen af tjenesten baseret på vores legitime interesse i at opnå størst mulig synlighed på sociale medier.

I det omfang der indsamles personoplysninger på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamling af dataene og videregivelse af dem til Facebook. Facebooks behandling, der finder sted efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles forarbejdningsaftale. Du kan finde teksten til aftalen på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse ved brug af Facebook-værktøjet og for den databeskyttelsessikre implementering af værktøjet på vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook-produkterne. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overførsel af data til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktklausuler. Du kan finde flere oplysninger her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und https://www.facebook.com/policy.

 

Plugins og værktøjer

Google Fonts (lokal hosting)

Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som stilles til rådighed af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Fonts på: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=en und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Font Awesome (lokal hosting)

Dette websted bruger Font Awesome til ensartet visning af skrifttyper. Font Awesome er installeret lokalt. Der sker ikke en forbindelse til Fonticons, Inc.'s servere.

Du kan få flere oplysninger om Font Awesome i Font Awesome-databeskyttelsespolitik af personlige oplysninger på: https://fontawesome.com/privacy.

 


I forbindelse med udarbejdelsen af denne databeskyttelsespolitik blev den tyske tekst fra den nedenfor nævnte kilde oversat af webstedsoperatøren.
Status: 26. januar 2023

Kilde: https://www.e-recht24.de