Møder

 

Møderne består af en praktisk og en forretningsmæssig del og strækker sig normalt over 2 dage i en weekend. Indholdet af møderne er planlagt og organiseret af medlemmerne, i samarbejde med bestyrelsen. Ud over faste dagsordenspunkter er der således mulighed for at medbringe egne casepræsentationer og spørgsmål.
Inden for uddannelsen til F.O.T.T.® Instruktør tilbyder møderne en platform til at præsentere egne cases som springbræt i instruktøruddannelsen og workshops og diskutere dem i kollegiale rammer.

Især udvekslingen blandt kollegaer fra forskellige arbejdsområder og faggrupper, selv på tværs af landegrænser, giver altid nye perspektiver og ideer, der kan indarbejdes i ens egen terapeutiske handlen.

Nedenfor kan du finde et resumé af indholdet samt indtryk af nogle møder.