06.04.2023 | Daniela Jakobsen

To nye definitioner af dysfagi

 

Forklaring af synkningens neurofysiologi Forklaring af synkningens neurofysiologi

Dysfagi betyder synkebesvær. Så simpelt er det. Virkelig?

Ikke kun i Danmark, men også internationalt har eksperter sat sig for at definere dysfagi nærmere. Indtil sidste år var der ingen international ensartet definition af, hvad dysfagi egentlig er.

En præcisering af begrebet har konsekvenser ikke kun på forskningsområdet, men bestemt også i sundhedsfaglig sammenhæng, når man tænker på det faktum, at dysfagi, uanset dens årsag, stadigvæk ofte bliver overset og derfor ikke bliver behandlet.

 

Definition fra Dansk Selskab for Dysfagi

Dansk Selskab for Dysfagi har nu i et Delphi-studie med deltagere fra forskellige faggrupper fundet til en definition:

Dysfagi forstås bredt som funktionsnedsættelser, der enten forhindrer eller begrænser indtagelsen af føde og væsker, og som gør synkning risikabel, ineffektiv, ubehagelig eller som påvirker livskvaliteten.(1)

 

Den internationale definition

En international forskergruppe ledet af Renée Speyer, kom til denne definition i 2022:

Dysphagia is a symptom or a collection of symptoms of one or more underlying anatomical abnormalities, or impairments and disorders in cognitive, sensory and motor acts involved with transferring a substance (including food and liquids) from the mouth - or nasal cavity - to the stomach, possibly resulting in but not limited to: reduced efficiency and safety of swallowing, failure to maintain hydration and nutrition, risk of choking and aspiration leading to pulmonary complications, and reduced quality of life.(2)

 

Min personlige konklusion

Begge definitioner omfatter den begrænsede livskvalitet, som dysfagi kan medføre, og dette baner efter min mening vejen for at hjælpe ramte med at bearbejde tabet af spise-og drikkefunktion, der påvirker både aktivitet og deltagelse.
I den internationale definition kan jeg godt lide udvidelsen af problemerne relateret til kognitive og sensomotoriske funktioner - dette åbner eller udvider betragtningen af den præorale fase, der er så væsentlig i F.O.T.T.®. Jeg finder det også vigtigt, at andre 'stoffer' end mad og væske nævnes.

Begge versioner sætter både beskyttelsen af luftvejene og sufficient ernæring på dagsordenen.

Jeg ville være interesseret i at vide, hvad i mener om disse definitioner, og i hvilket omfang de afspejler den virkelighed, i arbejder i. Hvad kan i bruge disse definitioner til?