06.09.2023 | Ricki Nusser-Müller-Busch, MSc

S2e-Retningslinje 'Multimodal Neurorehabilitation Concepts for Post Intensive Care Syndrome' er nu publiceret

 

Formålet med AWMF S2e-retningslinjen er at udvikle en tværfaglig og professionel retningslinje for rehabiliterende terapi af PICS.

Overlevere på en Intensiv afdeling lider ofte af forskellige funktionsnedsattelser i deres fysiske, kognitive og psykiske tilstand, kaldet Post Intensiv Care Syndrom (PICS). PICS er et variabelt og komplekst syndrom, der kræver en individuel og tværfaglig behandlingstilgang.

En multiprofessionel arbejdsgruppe på 15 eksperter i sundhedsvæsenet, har besvaret 10 videnskabelige spørgsmål på en struktureret, evidensbaseret metode.

Evidensen resulterede i 12 anbefalinger, 4 behandlingsmuligheder og et statement om forebyggelse eller behandling af PICS.
Anbefalinger: Tidlig mobilisering, motorisk træning og ernærings-/dysfagihåndtering bør udføres.
Deliriumprofylakse fokuserer på adfærdsmæssige interventioner. Dagbøger på intensivafdelingen kan forebygge psykologiske, psykiske problemer som angst og posttraumatisk stress.

Tidlige rehabiliteringsforanstaltninger er nødvendige under både opholdet på intensivafdelingen, samt senere hen i den subakutte, rehabiliterende og ambulante fase.